Op www.internet-bellen.com staat informatie over onder andere het bellen via internet, telefonie in het algemeen, mobiel bellen en VOIP. Wij proberen deze informatie te allen tijde uptodate en correct te houden. Mocht u spelfouten of inhoudelijke fouten tegen komen, vragen wij u vriendelijk om contact op te nemen met ons.

Aansprakelijkheid

Alle informatie is te goeder trouw op de website gezet, heeft u vragen over de inhoud of komt u fouten tegen, laat dit de redactie weten. Internet-bellen.com aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor het handelen voortvloeiend uit de gelezen informatie op internet-bellen.com. U dient te allen tijd contact op te nemen met een expert in het vakgebied waar u hier op internet-bellen.com informatie kan lezen. Ook voor alles wat voortvloeit uit het klikken op links op internet-bellen.com kan internet-bellen.com danwel de beheerder niet aansprakelijk worden gesteld.

Contact

De website beheerder van www.internet-bellen.com is IDTI.nl.